icon_menuBijwonen

De Conventie van Genève: Wat is dat?

Recht
Gaat het in de politiek of de media over vluchtelingen, dan wordt al snel "de Conventie van Genève" er bij gesleurd. Maar, is dat wel altijd correct? Wat staat er nu eigenlijk écht in die Conventie? Of... wat staat er niet in? En waarom lijkt er altijd zoveel discussie over te zijn? In deze video gaat prof migratierecht Ellen Desmet dieper in op dit verdrag dat in 1951 werd afgesloten. Wat natuurlijk belangrijk is, is dat de wereld niet heeft stil gestaan sinds 1951. De Conventie van Genève is het enige wereldwijde verdrag dat werd afgesloten voor vluchtelingen. Maar... er zijn nog wetten en overeenkomsten. Europa heeft bijvoorbeeld nog extra wetten. En ook in andere delen van de wereld, bijvoorbeeld in Afrika, zijn er bijkomende verplichtingen naast de Conventie van Genève.
prof. dr. Ellen Desmet

Over prof. dr. Ellen Desmet

De allereerste publicatie van professor Ellen Desmet (UGent) ging over de vijftigste verjaardag van het Vluchtelingenverdrag (in 2001 was dat). Na onderzoek over inheemse volkeren, mensenrechten en kinderrechten, is ze nu opnieuw – en heel graag – bezig met migratierecht.

We krijgen steun van: