icon_menuBijwonen

Wat Zegt De Wetenschap: Is hoogbouw de oplossing voor het tekort aan open ruimte?

Politiek
Vlamingen doen wel elk weekend een wereldrecord sneuvelen: van het bouwen van de grootste suikerklontjestoren tot de langste mensenketting tegen pesten. Maar écht uitblinken doen we in het verkavelen. Waardoor er hier nauwelijks nog open ruimte is. Hoe kunnen we elke Vlaming een dak boven zijn hoofd geven én sparen we de weinige open ruimte die er is? Door allemaal in woontorens te gaan wonen? Of zijn er nog andere oplossingen? Wat zegt de wetenschap? Stedenbouwkundige Oswald Devisch geeft de feiten. Politici kunnen kiezen wat ze hiermee doen.
Prof. dr. ir. arch. Oswald Devisch

Over Prof. dr. ir. arch. Oswald Devisch

Oswald Devisch is hoogleraar aan de faculteit kunst en architectuur van de UHasselt. Hij schreef ook het boek ‘Verkavelingsverhalen’ waarin hij op zoek gaat naar andere ideeën over en voor verkavelingen. Oswald Devisch is hierbij in het bijzonder geïnteresseerd in het zelf-organiserend vermogen van mensen en gemeenschappen.

We krijgen steun van: