icon_menuBijwonen

Waarom is een Duitse vamp mannelijker dan een Vlaamse?

Taal
Gender
Cultuur
Het valt te betwijfelen of een specialist Duitse taalkunde kan uitmaken of Duitse vampen vaker een snor hebben, ongegeneerd aan hun geslacht krabben of liever een trainingspak dragen dan een sexy kleedje. Wat ze wel kan doen, is het linguïstisch analyseren. Voor Tanja Mortelmans van de UAntwerpen kent het woordgeslacht geen geheimen. Wist je dat er in sommige talen wel 20 geslachten bestaan en in andere géén? Kom te weten wat er naast m/v/x nog allemaal bestaat!
prof. dr. Tanja Mortelmans

Over prof. dr. Tanja Mortelmans

Kreta & Lanzarote en niet Duitsland zijn de ultieme vakantiebestemmingen van Tanja Mortelmans. Toch is Duitse grammatica haar grootste passie. Ze droomt van een bindend klimaatakkoord, meer rechtvaardigheid, meer engagement én bovenal om nog veel meer studenten te overtuigen van de schoonheid van het Duits. Aan de Universiteit Antwerpen kreeg ze de kans om haar te specialiseren in grammatica en grammaticalisering, modaliteit, evidentialiteit, gender.

We krijgen steun van: