icon_menuBijwonen

Wat is het verschil tussen een medicijn en een vaccin tegen corona?

Gezondheid
Lichaam
Er wordt heel vaak over een vaccin tegen corona gepraat. Maar waarom horen we zo weinig over een medicijn tegen het virus? En wat is het verschil dan? Dat hoor je hier, van viroloog Marc Van Ranst.
prof. dr. Marc Van Ranst

Over prof. dr. Marc Van Ranst

Marc Van Ranst is de Bekendste Viroloog van Vlaanderen, misschien zelfs de bekendste BV tout court! Professor Van Ranst heeft niet alleen een cv om u tegen te zeggen (arts, klinisch bioloog, doctor in de virologie, 100'en wetenschappelijker publicaties), met een engelengeduld en hand en tand legt hij het hele land ook al jaren uit wat virussen zijn en waar we wel/niet bang voor moeten zijn. Vroeger was hij griepcommisaris, nu lid van het wetenschappelijk comité coronavirus.

We krijgen steun van: