icon_menuBijwonen

Wat Zegt De Wetenschap: Is een klimaatneutrale gemeente mogelijk?

Politiek
Klimaat
De aarde warmt op, dat staat vast. Verdere schade tegengaan vergt structurele oplossingen. Wie op lokaal niveau zijn steentje wilt bijdragen kan gaan voor een klimaatneutrale gemeente. Dat wil zeggen: netto géén broeikasgassen uitstoten. Maar is dat realistisch? En zinvol? Wat zegt de wetenschap? Jelle Laverge is expert duurzaam wonen en hij zet de feiten op een rijtje.
Prof. dr. ir. arch. Jelle Laverge

Over Prof. dr. ir. arch. Jelle Laverge

Jelle Laverge doceert de vakken bouwrecht, bouwfysica en gebouwsimulatie aan de UGent. Volgens de professor is er niets boeiender dan nadenken over het vormgeven van je dagelijkse leefomgeving. Volgens professor Laverge mogen bij het maken van beleidskeuzes vooral de concrete doelstellingen niet uit het oog verloren worden: het terugdringen van de werkelijke broeikasgasuitstoot.

We krijgen steun van: