icon_menuBijwonen

Kunnen robots discrimineren?

Psychologie
Technologie
Toekomst
Sociologie
Doorheen de geschiedenis van de technologie zijn er veel massa's van discriminerende ontwerpen. Wij, mensen, hebben over het algemeen een heleboel vooroordelen, bewust en onbewust. En ontwerpers zijn ook maar mensen... Moraalfilosoof Katleen Gabriels (VUB en Universiteit van Maastricht) is gespecialiseerd in computerethiek en legt in dit college uit hoe discriminatie op slinkse wijze in computertechnologie sluipt.
prof. dr. Katleen Gabriëls

Over prof. dr. Katleen Gabriëls

"In een niet zo ver verleden studeerde ze audiovisuele kunsten, maar nu focust Katleen Gabriels zich als moraalwetenschapper op de ethische gevolgen van computertechnologie. Dat doet ze als assistent-professor aan de Universiteit van Maastricht én als houder van de leerstoel Willy Calewaert aan VUB, waarvoor ze lezingen geeft over de relatie tussen technologie en ethiek. (fotograaf: Jes Boes) "

We krijgen steun van: