icon_menuBijwonen

Waarom mag je slangengif drinken?

Biologie
Chemie
Gezondheid
Dierenkunde
In sommige talen maakt men een onderscheid tussen twee soorten gif: in het Engels spreekt men over ‘venom’ wanneer gif via een wonde in het lichaam terechtkomt, ‘poison’ slaat op gif dat wordt opgenomen via de spijsververting. Slangengif is venom en kikkergif is poison. Maar wie denkt dat hij hiermee een veilig antwoord heeft op de vraag van het college kijkt beter verder naar hoe professor Roelants een sapje met slangengif drinkt. Het is misschien wel een kwestie van leven of dood. ...
prof. dr. Kim Roelants

Over prof. dr. Kim Roelants

Kim Roelants is kikkerkenner en evolutiebioloog. Gecombineerd wil dat zeggen dat hij kijkt naar de evolutie van kikkers, meer bepaald naar hoe kikkers zich met hun gif kunnen verdedigen. Wat van hem meteen ook een gifkenner maakt, een gifkenner die pleit voor een hergebruikt van het oude Nederlands woord venijn. Dan kan je tenminste een onderscheid maken tussen gif dat je moet aanraken en gif dat je moet drinken!

We krijgen steun van: