icon_menuBijwonen

Was het vroege christendom een mysteriecultus?

Cultuur
Geschiedenis - archeologie
Was Jesus Christ een superstar? Of was hij één van de vele supersterren uit zijn tijd en werkte de christelijke promomachine in de begineeuwen van onze jaartelling net wat beter, waardoor het christendom zich verspreidde? Godsdiensthistorica dr. Annelies Lannoy, van de UGent, zocht uit of het vroege christendom om geheime mysteriecultus was.
dr. Annelies Lannoy

Over dr. Annelies Lannoy

De lievelingsvakken van Annelies Lannoy in het middelbaar waren Latijn, Grieks en geschiedenis. Als ze geen godsdienstwetenschapper was geworden, ontcijferde ze misschien hiërogliefen in Egyptische piramides. Gelukkig maar zijn er ook in België nog heel wat niet-bestudeerde archieven waar ze op zoek kan gaan naar nieuwe vondsten en ontdekkingen over de Antieke mysterieculten, het vroege christendom en wetenschapsgeschiedenis van de godsdienstgeschiedenis.

We krijgen steun van: