icon_menuBijwonen

Waarom mag je de Holocaust wél ontkennen?

Politiek
Wijsbegeerte en moraalwetenschappen
In ons land is het ontkennen van de Holocaust bij wet verboden. En dat is niet goed en niet juist, vindt prof. dr. Patrick Loobuyck. Hij zal zelf de Holocaust niet ontkennen, maar wel uitleggen waarom hij om filosofische redenen het recht heeft om de Holocaust te ontkennen. Dit college gaat dan ook niet alleen over de Holocaust, maar over vrijheid van meningsuiting.
prof. dr. Patrick Loobuyck

Over prof. dr. Patrick Loobuyck

Prof. dr. Patrick Loobuyck is godsdienstwetenschapper en ethicus. Hij doet onderzoek naar de verhouding kerk-staat, naar het seculariseringsproces in het westen, naar tolerantie en pluralisme en naar de levensbeschouwelijke ideeëngeschiedenis. Hij mengt zich met zijn expertise ook regelmatig in het publieke debat.

We krijgen steun van: