icon_menuBijwonen

Waarom verstaan dove Vlamingen en Nederlanders elkaar niet?

Taal
Er bestaan nog heel wat misverstanden over gebarentaal. Bijvoorbeeld dat gebarentaal een beperkte woordenschat heeft, of dat je in gebarentaal niet over gevoelens kan praten. En zo ook dat Nederlandse doven en Vlamingen elkaar even goed verstaan als horenden. Niet dus! Prof. dr. Myriam Vermeerbergen wil met veel plezier al deze vooroordelen de wereld uithelpen. En ze doet dit niet alleen maar samen met Kristof De Weerdt - die doof geboren is. En nee, het geluid van je computer is op minuut 15 niet plots stuk. Zoek voor je dit college bekijkt even op hoe je een applaus geeft in de doventaal.
prof. dr. Myriam Vermeerbergen en Kristof De Weerdt

Over prof. dr. Myriam Vermeerbergen en Kristof De Weerdt

In het professionele leven van Myriam Vermeerbergen staat het woord “eerste” bijna altijd samen met “gebarentaal”. Je kan professor Vermeerbergen gerust omschrijven als VGT-pioneer of VlaamseGebarenTaal-pionier. En wat dat betekent? Ze schreef het eerste doctoraat over de grammatica van VGT, ze stampte de eerste universitaire cursus VGT uit de grond, ze maakte het eerste VGT-videoboek, het eerst VGT-digitale woordenboek… Myriam Vermeerbergen is nochtans zelf niet doof. Ze was 30 jaar geleden gewoon een jonge Germaniste met een bijzondere interesse voor gebarentaal… Kristof De Weerdt is docent Vlaamse Gebarentaal. Hij is zelf doof, net als zijn ouders en zijn broer en Vlaamse Gebarentaal is dan ook zijn moedertaal. Omdat dove kinderen in Vlaanderen tot voor kort enkel boeken in het Nederlands konden lezen, maakt Kristof sinds enkele jaren ook e-boekjes in VGT. Verder doet Kristof ook onderzoek naar zogenaamde GOC’s, dat zijn de mondgebaren die aan handgebaren toegevoegd worden.

We krijgen steun van: